مامایی

خدماتی که در این درمانگاه ارئه میشود به شرح زیر می باشد:
انجام مراقبت های روتین دوران بارداری شامل: مانیتورینگ الکترونیکی قلب جنین، درمان تهوع دردوران بارداری ،عفونت ادراری ، فشار خون بالا ،بررسی کاهش حرکات جنین،تجویز مکمل دارویی و … در این واحد انجام میگیرد.همچنین آموزش و مشاوره به مادران باردار نیز از جمله فعالیت های درمانگاه مامایی می باشد

EnglishIran