توان بخشی

بخش طــب فيزيكي و تــوان بخـــشي( فيزيوتراپي- كاردرماني)

بخش طب فيزيكي و توان بخشي درمانگاه ما با پيشرفته ترين امكانات توان بخشي مدرن جهت ارتقاء سلامت بيماران و بازگردان آنان به زندگي سالم و فعال پس از بيماري در خدمت بيماران مي باشد.اين مركز با بهره گيري از آخرين تكنولوژي هاي پيشرفته توان بخشي؛ با برنامه اي هماهنگ و گروهي جهت بازتواني بيماران مبتلا به اختلالات عضلاني- اسكلتي در اين زمينه فعاليت مي نمايد.

 

 

اين كلينيك با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات فيزيوتراپي شامل: سيستم الكتروتراپي پيشرفته؛ ليزر پرتوان؛ سيستم ليمفاستيم؛ شوك ويوتراپي؛بيوفيدبك، بالانس و تجهيزات كامل و تخصصي مكانوتراپي و بهره مندي از كاردرتخصصي شامل: متخصص طب فيزيكي و توان بخشي،فيزيوتراپ، كاردرمان، متخصص تغذيه، كارشناس روانشناسي؛ ارتوپدي فني و گفتاردرماني در جهت درمان و توانبخشي بيماريهاي فوق فعاليت مي كند. برنامه درماني بيمار زير نظر متخصص طب فيزيكي و توانبخشي طراحي مي گردد و نيز با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي ورزش درماني براي هر بيمار برنامه ورزشي متناسب با شرايط و نيازهاي او به صورت نوشتاري و تصويري ارائه مي شود. همچنين در اين مركز امكانات تخصصي جهت بيماران ضايعات نخاعي و درگيري اعصاب محيطي و مركزي به شكل خاص پيش بيني شده است.

EnglishIran