کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

  • ارائه برنامه تغذیه ای براساس گروههای سنی و جنسی مختلف(اطفال،بالغین و سالمندان)

  • تغذیه دوران بارداری و شیر دهی

  • آموزش آداب تغذیه بیماران دیابتی،فشار خون،قلب و عروق،جراحی چاقی

EnglishIran