آزمایشگاه

آزمایشگاه صدرا همواره خود را موظف و متعهد به رعایت هر چه بیشتر و بهتر اصولی دانسته که منجر به ارائه بهترین خدمات ممکن به مراجعین باشد. تلاش تمامی اعضای آزمایشگاه صدرا ارائه خدمات آزمایشگاهی با بهره‌ گیری از برترین روش های ممکن و روز دنیا ضمن فراهم آوردن امکانات و فضای مناسب جهت آرامش مراجعین است.

در این راستا آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی صدرا اصول ذیل را همواره مد نظر قرار داده است:

. بهره گیری از متخصصین و نیروی انسانی مجرب و متعهد

. استفاده از برترین و بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی

. اجرای دقیق و نظارت مستمر بر دستورالعمل های کنترل کیفی

. برقراری ارتباط نزدیک با مراکز علمی و پزشکان

. توجه ویژه به امکانات رفاهی و بهداشتی مراجعین

. ارتباط مستقیم مسئول فنی
آزمایشگاه با بیماران

. توجه ویژه به نظرات، انتقادات و پیشنهادات مراجعین

. نمونه گیری در منزل در محدوده آزمایشگاه

EnglishIran